Mysl je mocný lékař – Lissa Rankinová

Mysl je mocný lékař - Lissa RankinováDlouho jsme se těšil na knihu Mysl je mocný lékař. Poprvé jsem se o ní dozvěděl několik let zpátky, když jsem narazil na stránky Lissy Rankinové. Zaujal mě její přístup k léčení a také to, že sama byla dlouhou dobu lékařkou a ošetřovala pacienty. Potom se ale stalo něco, co sama nečekala. Onemocněla a hledala pomoc. Nejdříve zkoušela tradiční medicínu, ale ta jí nedokázala pomoci. Zkoušela tedy další metody a při tom se vrhla na procházení lékařských studií a postupně nalézala pozoruhodné jevy, jako je samovyléčení. Studie ji zcela pohltila a postupně začala zpracovávat informace v nich obsažené a dávat je dohromady, až vznikla kniha Mysl je mocný lékař.

Díky tomu, že Lissa byla lékařka, dala si s knihou opravdu práci a prošla velkou spoustu studií, aby potvrdila nebo vyvrátila různé informace, které se objevují okolo léčení a uzdravení. Díky tomu, že sama onemocněla a hledala cestu, jak se uzdravit, mohla popsat celý proces uzdravení od začátku do konce. Lissin příběh je silný ale ne neobyčejný. Když se podíváte kolem sebe, nebo ještě lépe na sebe, máte pocit, že posloucháte, co vám vaše tělo sděluje? Nasloucháte jeho šepotu, nebo už na vás přímo křičí a vy jste jako hluší k jeho hlasu. Přesně takhle se chovala Lissa, až do chvíle, kdy už to bylo opravdu neúnosné.

Mysl léčí

Kniha vás provede poutavou formou vědeckými studiemi a výsledky ohledně samouzdravení. V první části knihy je vysvětlen placebo efekt a jeho účinek na lidské tělo. Také je zmíněn nocebo efekt, tedy opak placeba. Zajímavé zjištění je, že důležitá je víra pacienta. Tu může ještě podpořit lékař a rodina. Díky tomu, že pacient sám věří, že se uzdraví, dává si velkou šanci na vyléčení.

Důležitým aspektem při léčení je právě zmíněná víra i samotného lékaře. Protože pokud vám doktor řekne, že do půl roku zemřete, a vy mu věříte, jste na dobré cestě opravdu do půl roku zemřít. Na druhou stranu, pokud doktor nepodceňuje i tuto část léčby, věnuje vám více času než jen pár minut, dokáže vám vysvětlit všechny možnosti, přistupuje sám k léčbě pozitivně a věří v to, že se uzdravíte, máte velkou šanci se opravdu uzdravit. Lissa sama popisovala, jak byla jako lékařka vyřízená, a že měla pouhých 7 minut na pacienta. Za tu dobu ani nestačila pořádně zjistit, co mu je. Tudíž navrhovaná léčba nebyla velmi prospěšná. Sama poté změnila přístup a když se vrátila k léčení, tak si na pacienta vyhradila hodinu nebo i více času, aby mohla plně pochopit, co ho vlastně trápí a poté mu adekvátně pomoci. Najednou se pacienti cítili vyslyšeni.

Je to v našich rukou

V knize Mysl je mocný lékař, je daleko více informací, než se mi podařilo vtěsnat na tyto řádky. Chtěl jsme pro vás udělat jen lehkou prohlídku, abyste se namlsali a těšili se na samotné čtení knihy. Na konci Lissa zmiňuje možnost, jak si provést diagnózu a napsat si svůj vlastní předpis, který vede ke zdraví a spokojenosti. Zároveň ale nechce, aby svou knihou vyvolala rozbroj mezi pacientem a jeho lékařem. Ani nezavrhuje tradiční medicínu. Jde ji hlavně o to, abychom my sami převzali vládu nad svým životem a rozhodovali se sami za sebe. Dokonce podporuje spolupráci s lékařem. Má být založena na partnerském vztahu a ne na nadřazenosti a podřazenosti.

Osobně jsem si knihu rád přečetl a dozvěděl jsem se zajímavé informace. Některé z nich jsem už dávno tušil a jsem rád, že jsou takto podloženy lékařským studiemi. Kniha je určena pro toho, kdo se chce vyléčit, ale i pro velkého skeptika, který si myslí, že pouze medicína sama o sobě stačí k uzdravení člověka. Kniha Mysl je mocný lékař ukazuje i skrytou část léčení, o kterou se dokáže postarat každý z nás.

 

Poděkování za úvodní fotografii: Martin Jernberg via unsplash cc